Jubileum

Med några års mellanrum så arrangerar KHLG jubileums­föreställningar, när endera orkestern eller baletten fyller jämna 5 år.

Nästa jubileum: Kruthornen 60 år

KHLG:s nästkommande jubileumsshow planerades gå gick av stapeln i april 2020. Tyvärr fick jubileet skjutas upp på grund av coronavirusets utbrott under våren 2020. Vi återkommer med nya datum till hösten 2020

Kruthornen

Letta Gardet