Jubileum

Med några års mellanrum så arrangerar KHLG jubileums­föreställningar, när endera orkestern eller baletten fyller jämna 5 år.

Senaste jubileum: Kruthornen 60 år & Letta gardet 55 år - Den 115:e symfonin

Sedan våren 2020 har vi velat fira att ab Kruthornen fyller 60 år, när det äntligen gavs möjlighet av fick vi samtidigt chansen att fira Letta Gardets 55-årsjubileum! KHLG:s senaste jubileumsshow gick av stapeln 31-2 april 2022!

Kruthornen

Letta Gardet